Finanse i rachunkowość

Uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: zaoczne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość umożliwiają poznanie mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków itp. Dzięki nim rozwiniesz umiejętności przewidywania i badania zjawisk ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwach i na otaczającym je rynku oraz zdobędziesz kwalifikacje pozwalające na efektywne rozwiązywanie problemów rachunkowości
i zarządzania finansami oraz kierowania finansowymi działami organizacji gospodarczych – tego nie  umożliwią Ci inne kierunki studiów.

Największymi atutami tego kierunku są:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna z doświadczeniem  praktycznym.
 • Program pozwalający na przygotowanie do samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych i systemów rachunkowości oraz do zarządzania finansami.

Będziesz miał możliwość profesjonalnej nauki języka obcego w biznesie. Rozwiniesz swoje umiejętności dzięki udziale w organizowanym przez WSPA specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu komunikacji i autoprezentacji, rozwoju osobistego, funkcjonowania giełdy, small biznesu, kierowania projektami itp.

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • księgowości
 • działach ekonomiczno-finansowych
 • działach controllingowych
 • własnym biznesie
 • centrach finansowo-księgowych
 • bankach
 • towarzystwach ubezpieczeniowych
 • firmach doradztwa biznesowego

Warto u nas studiować Finanse i rachunkowość!

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość będziesz posiadał umiejętności poruszania się po rynkach finansowych i w obszarze bankowości. Umożliwią Ci to zdobyte specjalistyczne kompetencje w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Będziesz potrafił samodzielnie prowadzić małą księgowość i zarządzać finansami niewielkiego biznesu oraz samodzielnie przeprowadzić kompletną analizę rynku finansowego i zarządzać portfelem papierów wartościowych.

Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 350 zł
Przy płatności semestralnej: 1 900 zł
Przy płatności rocznej: 3 800 zł

Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 370 zł
Przy płatności semestralnej: 2 000 zł
Przy płatności rocznej: 4 000 zł

Specjalności
Wybierz jedną z nowoczesnych, odpowiadających rynkowi pracy specjalności:

 • Finanse i bankowość
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Pliki do pobrania

Finanse i rachunkowośc- program studiów- nabór 2018-2019

Wyższa Szkoła Przędsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl