Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką

Университет: Высшая Школа Общественных Наук в Люблине

Департамент : Центр последипломного образования и обучения

Область науки: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Формат обучения: e-learning

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Cel studiów:

Przekazanie narzędzi coachingowych użytecznych w pracy dietetyka; zdobycie umiejętności i kompetencji wymaganych w zmianie zachowań jednostki w leczeniu chorób dietozależnych oraz zmianie stylu życia. Poza wiedzą medyczną i fizjologiczną pogłębienie wiedzy na temat skutków spożywania określonych produktów żywnościowych dla funkcjonowania człowieka, jego samopoczucia, funkcji psychicznych, rozwoju depresji, chorób neurodegeneracyjnych. Poznanie podstawowych zasad i metod treningowych oraz zdobycie umiejętności pozwalających na budowanie świadomości i przekonaniu klienta o konieczności podejmowania codziennej aktywności fizycznej.

Adresat studiów:

Studia skierowane do absolwentów kierunków związanych z rozwojem osobistym psychologowie, dietetycy, technologowie żywności, pielęgniarki, lekarze, trenerzy personalni, osób związanych z promocją zdrowia oraz własnym rozwojem i zdrowym stylem życia.

Czas trwania nauki:

Program studiów obejmuje trzy semestry. Słuchacz ma do odbycia 60 godzin praktyki zawodowej.

Высшая Школа Социальных Наук
ул. Zamojska 47
20-102 Люблин
www.wsns.lublin.pl

Контактная информация:
тел.: +48 (81) 531 85 56
Электронная почта: dziekanat@wsns.lublin.pl
Электронная почта: info@wsns.lublin.pl