Edukacja zdrowotna

Университет: Высшая Школа Общественных Наук в Люблине

Департамент : Центр последипломного образования и обучения

Область науки: nauki społeczne

Формат обучения: e-learning

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Cele studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa, umiejętności tworzenia programów i strategii profilaktycznych dla rożnych grup ludności. Absolwenci są przygotowywani do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, do realizacji programów w kontekście promocji zdrowia, prowadzenia programów edukacyjnych.

Adresat studiów

Studia kierujemy do : absolwentów uczelni wyższych, studiów licencjackich i magisterskich, nauczycieli rożnych przedmiotów, edukacji wczesnoszkolnej, biologii, wychowania fizycznego, do pracowników m.in.: stacji sanitarno-epidemiologicznych, szpitali, poradni zawodowo-wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, systemu ubezpieczeń społecznych, publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność prozdrowotną.

Высшая Школа Социальных Наук
ул. Zamojska 47
20-102 Люблин
www.wsns.lublin.pl

Контактная информация:
тел.: +48 (81) 531 85 56
Электронная почта: dziekanat@wsns.lublin.pl
Электронная почта: info@wsns.lublin.pl