Współczesna diagnoza zdolności poznawczych i osobowości w praktyce psychologicznej

Университет: Университет Экономики и Инноваций в Люблине

Департамент : Центр последипломного образования

Область науки: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

W ostatnich latach wachlarz psychologicznych narzędzi diagnostycznych znacznie się poszerzył. Ukazały się współczesne wersje znanych od dawna i powszechnie uznawanych testów odnoszących się do obszaru poznawczego i osobowościowego rozwoju i funkcjonowania człowieka. Pojawiły się też nowe narzędzia umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji poczynając od małych dzieci a nieustanie rozszerzając możliwości diagnostyczne na kolejne etapy rozwojowe człowieka. Przygotowany program studiów podyplomowych, ich zakres treściowy i forma mają umożliwić słuchaczom poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności diagnostycznych w kontekście wykorzystania najnowszych wersji znanych wcześniej testów oraz zapoznania się z nowymi narzędziami diagnostycznymi, które zyskują coraz większą popularność, ale przede wszystkim uznanie praktyków.

Celem studiów jest:

  • dostarczenie słuchaczom aktualnej i poszerzonej wiedzy umożliwiającej ocenę zasobów rozwojowych i funkcjonalnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych zwłaszcza w kontekście prezentowanych narzędzi diagnostycznych.
  • zdobycie umiejętności stosowania najnowszych metod i narzędzi diagnostycznych, ich właściwego doboru i interpretacji w świetle teorii psychologicznych.

http://podyplomowe.lublin.pl/wspolczesna-diagnoza-zdolnosci-poznawczych-i-osobowosci-w-praktyce-psychologicznej/

Высшая Школа Экономики и Инноваций в Люблине
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
тел./факс: +48 (81) 749 17 70
факс: +48 (81) 749 32 13
sekretariat@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

Приемная комиссия
Бюро обслуживания студента
ul. Projektowa 4, Lublin
тел.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl
тел.: +48 (81) 749 32 52
studyenglish@eiu.edu.pl