Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Centrum Studiów Podyplomowych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Celem studiów jest zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w działach kadr, działach personalnych i księgowości oraz wykształcenie  umiejętności stosowania przepisów prawa pracy i rozliczeń dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Dodatkowe informacje

http://podyplomowe.lublin.pl/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl