Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców

Университет: Университет Экономики и Инноваций в Люблине

Департамент : Центр последипломного образования

Область науки: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Формат обучения: e-learning

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Studia podyplomowe – trzysemestralne, niestacjonarne, kwalifikacyjne realizowane w całości w trybie on-line. Studia te przygotowują do wykonywania zadań terapeuty rodzinnego w zakresie profilaktyki i terapii systemów rodzinnych. Studia skierowane są do nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej, pracowników PCPR, wychowawców internatów, domów dziecka, pogotowia opiekuńczego, kuratorów sądowych, pracowników resocjalizacji oraz każdej osoby zainteresowanej problematyką rodziny pragnących zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje w zakresie pracy terapeutycznej z rodziną.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności niezbędne do pracy z rodziną i instytucjami ją wpierającymi; profesjonalne przygotowanie słuchaczy do organizowania i realizacji form pomocowych na różnych płaszczyznach działań: edukacyjnej, społecznej oraz rodzinnej.

Pomoc psychologiczna-pedagogiczna obejmuje swoim zakresem m.in. wsparcie i pomoc rodzinie. Do wykonywania zadań z tego obszaru niezbędne są kompetencje w zakresie psychoedukacji, podstaw psychoterapii i terapii rodziny. Studia podyplomowe pozwalają na uzyskanie kwalifikacji w zakresie diagnozy, profilaktyki jak i programowania oraz realizacji ścieżki terapeutycznej z rodzicami. Zakres jego wiedzy i umiejętności w tym obszarze pozwoli mu być liderem w procesie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

http://podyplomowe.lublin.pl/poradnictwo-rodzinne-i-psychologiczno-pedagogiczne-dla-rodzicow/

Высшая Школа Экономики и Инноваций в Люблине
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
тел./факс: +48 (81) 749 17 70
факс: +48 (81) 749 32 13
sekretariat@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

Приемная комиссия
Бюро обслуживания студента
ul. Projektowa 4, Lublin
тел.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl
тел.: +48 (81) 749 32 52
studyenglish@eiu.edu.pl