Logistyka (studia w jęz. angielskim)

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: angielski

LOGISTYKA stanowi istotny element współczesnego życia gospodarczego. Umożliwia swobodny przepływ materiałów, surowców w toku produkcji, wszelkiego typu ładunków, ruchu osobowego i towarowego oraz ruchu turystycznego.

Tytuł zawodowy: inżynier

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Inżynieria systemów logistycznych
  • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia jest poznanie podstawowych zadań logistycznych wspomagających nowoczesne zarządzanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują absolwenta do pracy w:

  • przedsiębiorstwach logistycznych i spedycyjnych
  • instytucjach administracji publicznej
  • zakładach produkcyjnych i przemysłowych
  • firmach transportowych

Dodatkowe informacje

http://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-anglojezyczne-platne/logistyka-i-stopnia/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl