Lean Sigma Academy

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Centrum Studiów Podyplomowych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych osobom zajmującym się kwestiami związanymi z optymalizacją i jakością w organizacji. Studia kierowane są w głównej mierze do:

  • osób zarządzających firmami,
  • pracowników organizujących i zarządzających produkcją,
  • specjalistów odpowiedzialnych za wprowadzanie zmian w organizacji,
  • specjalistów ds. planowania, rozwoju, continuous improvement,
  • pracowników służb utrzymania ruchu,
  • konsultantów, trenerów, specjalistów z obszarów zarządzania jakością,
  • absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich poszukujących możliwości poszerzenia wiedzy,
  • wszystkich osób zainteresowanych tematyką Lean Management i Six Sigma.

Dodatkowe informacje

http://podyplomowe.lublin.pl/lean-sigma-academy/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl