Cyberbezpieczeństwo

Университет: Университет Экономики и Инноваций в Люблине

Департамент : Центр последипломного образования

Область науки: Инженерно-технические науки

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo to najnowszy projekt Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji dostosowany do najnowszych standardów w dynamicznie zmieniającej się cyberprzestrzeni. W ramach studiów słuchacze uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji w tym identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałania im, opracowywaniem systemów bezpieczeństwa (polityki, wdrażanie, utrzymanie), audytu informatycznego, informatyki śledczej, zarządzania sytuacją kryzysową w IT.

Program studiów jest zgodny z nowymi wymaganiami zapisanymi w Ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ponadto zagadnienia studiów dopasowano do słuchaczy zarówno posiadających kompetencje zawodowego informatyka jak i osób, które zamierzają swoje życie zawodowe związać z administrowaniem i zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Zakłada się przy tym, że słuchacz posiada podstawowe umiejętności obsługi komputera (system komputerowy, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, itd.)

Studia trwają dwa semestry i obejmują 168 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia prowadzą nauczyciele praktycy z wieloletnim doświadczeniem.

Podstawowym celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z obszaru współczesnego podejścia do bezpieczeństwa informacji w ujęciu prawnym i praktycznym.

http://podyplomowe.lublin.pl/Cyberbezpiecze%C5%84stwo

Высшая Школа Экономики и Инноваций в Люблине
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
тел./факс: +48 (81) 749 17 70
факс: +48 (81) 749 32 13
sekretariat@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

Приемная комиссия
Бюро обслуживания студента
ul. Projektowa 4, Lublin
тел.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl
тел.: +48 (81) 749 32 52
studyenglish@eiu.edu.pl