Zarządzanie zasobami Ziemi

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Agrobioinżynierii

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Interdyscyplinarny – unikalny kierunek studiów w Lublinie i w Polsce.

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Kierunek zapewnia zdobycie umiejętności niezbędnych w gospodarowaniu i zarządzaniu, m.in.: zasobami ludzkimi, zasobami przyrody, surowcami energetycznymi i odpadami w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. Absolwent w pełni rozumie funkcjonowanie i wzajemne zależności między najważniejszymi zasobami Ziemi: wodą, powietrzem, surowcami mineralnymi, glebą, roślinami i zwierzętami. Potrafi rozwiązywać zadania o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury mających na celu badanie zasobów Ziemi, ich jakości oraz możliwości pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci mogą pracować w przedsiębiorstwach przemysłu wydobywczego i przetwórczego, firmach konsultingowych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, inspektoratach ochrony środowiska, specjalistycznych laboratoriach, sztabach kryzysowych i planowania strategicznego oraz w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/zarzadzanie-zasobami-ziemi/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl