Zarządzanie i inżynieria produkcji

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Kierunek umożliwia studentom połączenie przygotowania inżynierskiego z określonej dziedziny z umiejętnościami menedżerskimi z zakresu m.in. organizacji i zarządzania, marketingu i finansów.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Eksploatacja maszyn spożywczych
  • Gospodarka surowcami ubocznymi w przemyśle spożywczym
  • Chłodnictwo i urządzenia chłodnicze
  • Procesy technologiczne w przetwórstwie owoców i warzyw
  • Programowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
  • Normalizacja w przemyśle spożywczym

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Inżynieria zarządzania produkcją i usługami
  • Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętności menedżerskie i jest przygotowany do rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania przedsiębiorstwem, finansami i kapitałem.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących wybranym zakresem inżynierii produkcji, jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/zarzadzanie-inzynieria/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl