Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Biologii Środowiskowej

Dziedzina nauki: nauki społeczne, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Kierunek unikatowy – jedyny taki w Polsce!

To kierunek pozwalający na uzyskanie zawodu poszukiwanego na runku pracy obecnie i w przyszłości, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Nasilający się kryzys klimatyczny powoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu dostosowania się różnych gałęzi gospodarki narodowej do dynamicznych zmian klimatycznych. To kierunek pozwalający na uzyskanie zawodu poszukiwanego na runku pracy obecnie i w przyszłości. Zmiany klimatu są już wyraźnie widoczne w skali globalnej i należy się spodziewać, że ich skutki będą coraz bardziej odczuwalne. Obserwacje i pomiary elementów klimatu prowadzone w różnych regionach świata potwierdzają, że klimat w skali globalnej ociepla się, a tendencja wzrostu temperatury powietrza nasila się. Zmiany klimatu mają i będą więc miały duży bezpośredni i pośredni wpływ na społeczeństwo. Dlatego też w dobie kryzysu klimatycznego wykształcenie specjalistów z zakresu znajomości zarządzania i mechanizmów adaptacyjnych do zmian klimatu nabiera szczególnie istotnego znaczenia. Utworzenie tego kierunku jest także zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie przystosowania się do zmian klimatu różnych sektorów gospodarki i środowiska. Studia przygotowują do zdobycia wielu praktycznych umiejętności podczas zajęć laboratoryjnych, terenowych, jak i w trakcie odbywania praktyk zawodowych. Uczelnia posiada laboratoria wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą oraz doskonale zorganizowane pracownie informatyczne.

Absolwenci tego kierunku mają możliwość podjęcia pracy m.in. w wielu przedsiębiorstwach – większość z nich zobowiązana jest do wprowadzenia systemów adaptacji do zmian klimatu, urzędach miast i gmin, centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego, laboratoriach, administracji państwowej i samorządowej, firmach doradczych w zakresie dostosowania do zmian klimatu, instytucjach finansowych zajmujących się dostosowaniem do kryzysu klimatycznego.

https://up.lublin.pl/zarzadzanie-klimat

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl