Weterynaria

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: jednolite magisterskie

Język studiów: polski

Medycyna weterynaryjna jako dziedzina nauki zajmuje się chorobami zwierząt, ich leczeniem oraz profilaktyką, higieną produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ochroną ludzi przed chorobami pochodzenia odzwierzęcego.

Tytuł zawodowy: magister weterynarii

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Elementy neurobiologii
 • Hematologia laboratoryjna
 • Anatomia chorurgiczna małych zwierząt
 • Zaburzenia behawiorystyczne u psów i kotów
 • Farmakologia kliniczna
 • Choroby zwierząt egzotycznych

Wykaz staży w ramach kierunku

 • choroby: ptaków, zwierząt gospodarskich, psów i kotów, koni
 • praktyki: hodowlaną, kliniczną oraz w inspekcji weterynaryjnej.

Sylwetka absolwenta

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów przygotowują absolwenta do:

 • badania stanu zwierząt, 
 • rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania i leczenia  chorób zwierząt, 
 • wykonywania zabiegów chirurgicznych, 
 • wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych,
 • badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • nadzoru sanitarno-weterynaryjego nad produktami pochodzenia zwierzęcego, ochrony zdrowia publicznego i środowiska oraz obrotu zwierzętami;
 • wykonywania badań i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt oraz warunków ich wytwarzania;
 • upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, zarządzaniA w zakresie spraw weterynaryjnych oraz wykonywania badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii i są przygotowani do wykonywania wolnego zawodu lekarskiego w klinikach weterynaryjnych i laboratoriach.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/kierunek-weterynaria/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl