Turystyka i rekreacja

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Agrobioinżynierii

Dziedzina nauki: nauki społeczne, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Na kierunku turystyka i rekreacja studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. W programie studiów znajdują się również praktyki oraz obozy sportowo-rekreacyjne.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Geografia turystyczna
 • Historia kultury i sztuki
 • Krajoznawstwo
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego
 • Agroturystyka
 • Usługi hotelarskie
 • Komunikacja społeczna i negocjacje
 • Marketing w turystyce

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Rekreacja i odnowa biologiczna
 • Marketing i zarządzanie w turystyce

Sylwetka absolwenta

Absolwent zna mechanizmy sprzedaży i marketingu w turystyce, potrafi wskazać i scharakteryzować obszary turystyczne na świecie, zna metody obsługi i organizacji ruchu turystycznego, a także struktury biznesu hotelarskiego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w:

 • biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych
 • gospodarstwach agroturystycznych
 • ośrodkach doradztwa rolniczego
 • administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach społecznych
 • fundacjach i stowarzyszeniach
 • szkolnictwie (po ukończeniu kursu pedagogicznego)

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/turystyka/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl