Transport i logistyka

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Kierunek transport i logistyka przygotowuje do realizacji zadań usługowych z zakresu nowoczesnego transportu, w tym do organizowania i kierowania działalnością przewozową, spedycyjną, obsługowo-naprawczą i inwestycyjną.

Tytuł zawodowy: magister inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Logistyka
  • Mechanika techniczna
  • Inżynieria ruchu
  • Informatyka
  • Matematyka i badania operacyjne
  • Nauka o materiałach

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Kierunek transport i logistyka przygotowuje do realizacji zadań usługowych z zakresu nowoczesnego transportu, w tym do organizowania i kierowania działalnością przewozową, spedycyjną, obsługowo-naprawczą i inwestycyjną. Łączy wiedzę z zakresu techniki, transportu, logistyki i nauk społecznych, ochrony środowiska i oddziaływania na środowisko systemów transportowych.

Możliwości zatrudnienia

Celem kształcenia na kierunku transport  w inżynierii produkcji jest przygotowanie kadry pracowniczej dla sektora transportowego, szczególnie w odniesieniu do transportu żywności oraz procesów logistycznych.

Absolwent może podjąć pracę w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego lub zakładach przemysłowych  i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/transport-logistyka/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl