Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Jest to unikatowy – jedyny w Polsce kierunek na rynku edukacyjnym. Ochrona roślin jest ważnym i niezbędnym elementem technologii produkcji roślinnej. Jej celem jest zapobieganie obniżaniu plonów przez choroby, szkodniki i chwasty oraz zabezpieczenie ziemiopłodów w magazynach.

Tytuł zawodowy: magister inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Ochrona roślin przed zjawiskami pogodowymi
  • Mechanizmy odporności roślin na agrofagi
  • Diagnostyka szkodników roślin
  • Grzyby nadrzewne i ich znaczenie
  • Ochrona upraw leśnych, sadowniczych, uprawach ekologicznych
  • Monitoring szkodników roślin
  • Ekologia mikroorganizmów
  • Biologia molekularna

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent zna zasady przeprowadzania kontroli fitosanitarnej eksportu i wydawania świadectw fitosanitarnych, posiada umiejętność właściwego doboru i posługiwania się specjalistyczną aparaturą do wykrywania i prognozowania pojawu patogenów i szkodników czy wykonywania zabiegów ochrony roślin.

Ma ponadto uprawnienia do obrotu i stosowania środków ochrony roślin. Jest przygotowany do pracy w charakterze kwalifikowanego doradcy z zakresu integrowanej ochrony roślin w placówkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, służbie celnej oraz laboratoriach fito- i entomologicznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci moga podjąć zatrudnienie w jednostkach prowadzących szkolenia dla sprzedawców środków ochrony roślin, punktach sprzedaży środków ochrony roślin, jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin, stacjach kontroli opryskiwaczy polowych i sadowniczych, w doradztwie rolniczym, kontroli granicznej i laboratoriach kwarantannowych czy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/ochrona-roslin/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl