Mleczarstwo

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Dziedzina nauki: nauki rolnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Mleczarstwo to kierunek praktyczny, w ramach którego zrealizowane będzie 70% zajęć praktycznych.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów przewidziane są praktyki

Uczestnik studiów odbędzie praktyki i staże w zakładach przetwórstwa mleka, począwszy od służb surowcowych i oceny jakości mleka poprzez technologię produkcji podstawowych produktów mlecznych, skończywszy na zagospodarowaniu odpadów i ścieków poprodukcyjnych.

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent tego kierunku studiów pozna podstawy produkcji i pozyskiwania mleka z zachowaniem standardów higieny. Pozna szczegółowo technologie oraz nabędzie praktycznych umiejętności wytwarzania podstawowych produktów mlecznych. Pozna podstawy mechaniki, chłodnictwa i gospodarki cieplnej.

Zapozna się z metodami zagospodarowania produktów ubocznych przemysłu mleczarskiego, z zasadami właściwej higieny w zakładach mleczarskich oraz gospodarką wodno-ściekową i mitygacją emisji ścieków i innych form presji na środowisko. Ponadto będzie dysponował szczegółową wiedzą z zakresu oceny jakości surowca i wytwarzanych na jego bazie produktów w kontekście spełnienia wymagań i zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego

Możliwości zatrudnienia

Absolwent będzie miał możliwość zdobycia gruntownego przygotowania do pracy w zakładach przetwórstwa mleka, ale także w laboratoriach zajmujących się oceną jakości mleka i jego produktów, jednostkach kontrolujących jakość produktów mlecznych czy instytucjach badawczych.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/mleczarstwo/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl