Leśnictwo

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Agrobioinżynierii

Dziedzina nauki: nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Leśnictwo to kierunek, który przygotowuje merytorycznie i praktycznie absolwentów do prac z zakresu gospodarki leśnej, w tym projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Dendrologia
 • Fizjologia roślin drzewiastych
 • Maszyny i transport leśny
 • Nasiennictwo i szkółkarstwo leśne
 • Gospodarka zadrzewieniowa
 • Zarządzanie w leśnictwie
 • Pozyskiwanie drewna
 • Szczegółowa uprawa lasu
 • Geodezja leśna

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Gospodarka leśna
 • Ochrona zasobów leśnych i środowiska
 • Gospodarka łowiecka

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą właściwego użytkowania, kształtowania i ochrony obszarów leśnych w różnych warunkach środowiska. Jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji.

Możliwości zatrudnienia

Może podjąć pracę w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych oraz firmach związanych z leśnictwem.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/lesnictwo/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl