Ekorehabilitacja

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Biologii Środowiskowej

Dziedzina nauki: nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Kierunek unikatowy – jedyny taki w Polsce!
 
To kierunek pozwalający na uzyskanie zawodu poszukiwanego na runku pracy obecnie i w przyszłości.
 
We współczesnym społeczeństwie wzrasta potrzeba podejmowania działań pozamedycznych, promujących zdrowy styl życia oraz propagujących wzorce zachowań prozdrowotnych powiązanych z wykorzystaniem czynników przyrodniczych. Wykształcenie specjalistów z zakresu znajomości technik prozdrowotnych, antystresowych i wspierających funkcje witalne organizmu nabiera szczególnie istotnego znaczenia. Biorąc pod uwagę wyzwania związane z coraz wyraźniejszą presją rozwoju cywilizacji na człowieka i społeczeństwo, umożliwienie kształcenia w zakresie działań prozdrowotnych z wykorzystaniem zasobów środowiska przyrodniczego może przyczynić się do rewitalizacji psychicznej i fizycznej organizmu. Kierunek studiów Ekorehabilitacja stanowi nowoczesną i interdyscyplinarną ofertę dydaktyczną wychodzącą naprzeciw trendom światowym dotyczącym wykorzystania zasobów naturalnych oraz kreowania „nowej wielofunkcyjnej tożsamości” obszarów o wybitnych walorach środowiskowych.

Absolwenci tego kierunku studiów będą przygotowani do pracy organizacyjnej i doradczej w zakresie ekorehabilitacji na obszarach o cennych walorach przyrodniczych i mikroklimatycznych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Będą potrafili wykorzystać przyrodolecznictwo, prowadząc zajęcia z wykorzystaniem roślin (np. sylwoterapię, hortitrapię) i zwierząt (np. hipoterapię, apifitoterapię, dogoterapię), czy inne (terenoterapię, klimatoterapię, hydroterapię, balneoterapię), jak również zaproponować odpowiednią dietę do poprawy funkcjonowania organizmu człowieka opartą na produktach regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych o właściwościach prozdrowotnych. Ponadto w oparciu o zdobytą wiedzę będą posiadać umiejętność planowania i wdrażania różnych metod ekorehabilitacji. Będą przygotowani do podjęcia pracy w firmach prowadzących działalność związaną ze świadczeniem usług prozdrowotnych, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych, a także jednostkach samorządu terytorialnego. Będą również przygotowani do współpracy z fizjoterapeutami, jako doradcy w realizacji zadań z zakresu wykorzystania elementów przyrody do poprawy jakości życia człowieka.

https://up.lublin.pl/ekorehabilitacja

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl