Ekonomia

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Agrobioinżynierii

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Ekonomia to wiedza o produkcji i konsumpcji, tworzeniu i podziale wartości, o funkcjonowaniu rynków, oraz prawach rządzących procesami gospodarczymi na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i globalnym. Jako kierunek studiów, ekonomia nauczy przyszłych absolwentów jak gospodarować ograniczonymi zasobami finansowymi, rzeczowymi czy też ludzkimi.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
  • Zarządzanie
  • Marketing
  • Finanse
  • Finanse publiczne i rynki finansowe
  • Przedmioty w ramach specjalności: Przedsiębiorczość, Handel elektroniczny, Negocjacje w handlu, Zarządzanie sprzedażą detaliczną, Handel miedzynarodowy, Marketing usług, logistyka dystrybucji, Polityka celna.

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Handel

Sylwetka absolwenta

Studenci zdobędą w trakcie nauki pogłębioną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu ekonomii, ekonomiki regionów oraz ekonomiki systemu agrożywnościowego. Wszystkie zajęcia są prowadzone w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i pracowniach.

Absolwent kierunku zdobędzie wszechstronną wiedzę ekonomiczną, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia obrotu handlowego. Będzie również przygotowany do prowadzenia wszechstronnych analiz informacji, wspierajacych podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych.

Możliwości zatrudnienia

Kompleksowy program nauczania umożliwi absolwentom dynamicznie wejść na współczesny rynek pracy, poprzez zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych, a także jednostkach samorządowych w kraju lub za granicą. Pozwoli również na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/ekonomia/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl