Doradztwo w obszarach wiejskich

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Procesy transformacyjne obszarów wiejskich oraz perspektywa finansowa związana z najnowszymi założeniami Wspólnej Polityki Rolnej UE uzasadniaj potrzebę kształcenia specjalistów z tego zakresu. Celem kształcenia na kierunku doradztwo w obszarach wiejskich jest przekazanie studentom najnowszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa, projektowania produkcji, organizacji pracy oraz prawnych i finansowych uwarunkowań produkcji rolnej w realiach Unii Europejskiej.

Program studiów wypełnia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej określające minimalny zakres przedmiotowy doradztwa poprzez przekazywanie wiedzy z zakresu wymogów dobrej kultury rolnej, praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska, w tym ochrony bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych oraz innej działalności prowadzonej na obszarach wiejskich zwłaszcza innowacyjnej.
Przykładowe miejsca pracy: państwowe lub prywatne ośrodki doradztwa rolniczego, przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego, firmy paszowe i zajmujące się ochroną roślin, związki hodowców i producentów rolnych.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl