Dietetyka

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Dietetyka jako dziedzina nauki integruje wiedzę z zakresu zasad żywienia z podstawami medycznymi i biochemicznymi oraz technologii gastronomicznych.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Anatomia człowieka
  • Psychologia
  • Bezpieczeństwo  i ergonomia
  • Organizacja pracy
  • Biochemia ogólna i żywności
  • Fizjologia człowieka
  • Kwalifikowana pierwsza pomoc
  • Podstawy żywienia człowieka

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Studia dają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu zasad żywienia człowieka, planowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny i kontroli wartości odżywczej i jakości zdrowotnej żywności, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia badań w dziedzinie żywienia oraz kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw. Pozna podstawy marketingu, prawa żywnościowego oraz prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali, firmach cateringowych, organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/dietetyka/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl