Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Biologii Środowiskowej

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Kierunek unikatowy – jedyny taki w Polsce!

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Zagrożenia bioterrorystyczne
  • Mikrobiologia zagrożeń
  • Ekologia katastrof
  • Hydrologia i zagrożenia powodziowe
  • Toksykologia
  • Epidemiologia
  • Choroby odzwierzęce
  • Bezpieczeństwo cyfrowe
  • Zagrożenia genetyczne

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Student zdobędzie gruntowną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, weterynaryjnych oraz społecznych. Poznaje zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne występujące w środowisku m. in. epidemie, zagrożenia terrorystyczne, pożary, powodzie, katastrofy ekologiczne, zagrożenia występujące w gospodarce żywnościowej, zagrożenia w przestrzeni cyfrowej. Pozna zasady funkcjonowania służb d.s. biobezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz regulacje prawne w tym zakresie. Będzie dokonywał oceny zagrożeń, określał wpływ czynników środowiskowych, w tym substancji toksycznych na wybrane zespoły organizmów i komponenty środowiska oraz będzie potrafił zaproponować środki zapobiegawcze. 

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci tego kierunku mają możliwość podjęcia pracy m.in. w jednostkach związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa oraz ochroną przed zagrożeniami: centra zarządzania i powiadamiania kryzysowego, służba celna, straż graniczna, straż miejska, laboratoria, stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz administracja państwowa i samorządowa.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/biobezpieczenstwo/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl