Architektura krajobrazu

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Architektura krajobrazu jest stosunkowo młodą dziedziną zawodową, artystyczną i naukową. Początkowo ograniczana do projektowania terenów stricte ogrodowych i parkowych, stopniowo objęła zagadnienia krajobrazowe w najszerszym ich zakresie.

Tytuł zawodowy: inżynier architekt krajobrazu

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Projektowanie obiektów architektury krajobrazu
  • Historia sztuki ogrodowej
  • Rysunek i rzeźba
  • Grafika inżynierska
  • Szata roślinna
  • Konserwacja i rewaloryzacja założeń ogrodowych
  • Dendrologia
  • Fizjografia.

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Zakres działalności zawodowo-twórczej, do której przygotowywani są studenci kierunku architektura krajobrazu na UP w Lublinie obejmuje zadania o różnym charakterze i skali, począwszy od projektowania i urządzania najbliższego, prywatnego otoczenia poprzez przestrzeń publiczną, aż do otaczającego krajobrazu w ramach planowania przestrzennego.

Możliwości zatrudnienia

Studenci architektury krajobrazu przygotowywani są do pracy zarówno w jednostkach projektowych, wykonawczych, jak i administracyjnych. W przyszłości będą mogli pracować we własnych firmach projektowo-wykonawczych, dużych biurach projektowych i służbach administracyjnych. Możliwości realizacji planów i ambicji zawodowych są nieograniczone, a oferta naukowa służy jak najlepszemu przygotowaniu studenta do wyzwań, jakie w przyszłości będą stawiane przed architektami krajobrazu.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/architektura-krajobrazu/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl