Agroleśnictwo

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Agrobioinżynierii

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Agroleśnictwo jest systemem łączącym zintegrowane użytkowanie gruntów: produkcję rolniczą z gospodarką leśną, wpisując się w założenia polityki rolnośrodowiskowej Unii Europejskiej. Systemy agroleśne charakteryzują się produktywnym, różnorodnym oraz bardziej zrównoważonym wykorzystaniem ziemi i są jednymi z narzędzi do zapobiegania zmianom klimatu na świecie. Agroleśnictwo kształtuje mikroklimat, wpływa na obniżenie temperatury otoczenia oraz zwiększa wydajność fotosyntezy, co jest niezwykle ważne w kontekście występowania zjawisk ekstremalnych, takich jak huragany czy susze. Gospodarka agroleśna, zwłaszcza sylwopastoralizm jest od dawna stosowana w wielu krajach europejskich, zwłaszcza w Hiszpanii czy Portugalii. Połączenie rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej przynosi wiele korzyści takich jak: ochrona wód gruntowych, ograniczanie erozji gleb, łagodzenie skutków powodzi, urozmaicenie krajobrazu oraz ochrona różnorodności biologicznej.

Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister inżynier.

https://www.up.lublin.pl/mapa/?kat=6728

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl