Управління та адаптація до змін клімату

Університет: Університет Природничих Наук у Любліні

Департамент : Факультет екології навколишнього середовища

Область науки : nauki społeczne, Точні та природничі науки

Формат навчання: Денна форма навчання

Ступінь: Бакалавратура

Мова: Польська

Це напрямок, який дозволяє отримати професію, яка є затребуваною на ринку праці зараз і в майбутньому, не тільки у Польщі, але і в світі.
Кліматична криза, що посилюється викликає швидке зростання попиту на спеціалістів, які мають знання та навички у сфері адаптації різних галузей національної економіки до динамічних змін клімату. Це напрямок, який дозволяє отримати професію, яка буде актуальною на ринку праці як зараз, так і в майбутньому. Зміни клімату вже чітко видно в глобальному масштабі, і очікується, що їх наслідки будуть відчуватися все більше. Спостереження та вимірювання елементів клімату, проведені в різних регіонах світу, підтверджують, що спостерігається глобальне підвищення температури та погіршення стану повітря. Зміна клімату має прямий та опосередкований вплив на суспільство. Тому в часи кліматичної кризи освіта фахівців у галузі управління знаннями та механізмами адаптації до зміни клімату є особливо важливою. Створення цього курсу також відповідає керівним принципам Європейського Союзу щодо адаптації до змін клімату в різних галузях економіки та довкілля. Випускники отримають різнопланові практичні навички під час лабораторних та польових занять, а також під час навчання. В університеті є лабораторії, котрі оснащені найсучаснішим дослідницьким та комп’ютерним обладнанням.
ПРИКЛАДИ ЗАНЯТЬ У НАВЧАЛЬНІЙ ПРОГРАМІ:
Кліматологія та оцінка кліматичного ризику, екологія, біологія та захист екосистем, фенологія та метеорологічне прогнозування, моделювання викидів та захисту повітря, управління водними ресурсами, методи підвищення рівня утримання води, захист рослин від погодних явищ, адаптація організмів до змін клімату, інфраструктура та пристосування міста до змін клімату, адаптація до зміни клімату в управдінні простором, відновлювані джерела енергії, політика адаптації до зміни клімату, фінансування заходів, пов’язаних з кліматом, управління кліматичними ризиками, зміни в стилі споживання їжі.
ПРОФЕСІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ:
Випускники цього факультету мають можливість працювати, серед інших на різних підприємствах – більшість з них зобов’язані запровадити системи адаптації до зміни клімату, в міських та комунальних офісах, центрах управління кризовими ситуаціями та повідомленнями, лабораторіях, державних та місцевих адміністраціях, консультаційних компаніях у сфері адаптації до зміни клімату, фінансових установах, що займаються адаптацією до кліматичних змін.

Природничий Університет
вул. Академіцка (Akademicka) 13
20-950 Люблін
www.up.lublin.pl

Інформація для іноземців
Тел.: +48 (81) 445 66 91
rekrutacja.ua@up.lublin.pl
admission@up.lublin.pl

Бюро Міжнародного Обміну
вул. Академіцка (Akademicka) 15/112
20-950 Люблін
Тел.: +48 (81) 445 65 80
Тел.: +48 (81) 445 65 73
erasmus@up.lublin.pl