Екореабілітація

Університет: Університет Природничих Наук у Любліні

Департамент : Факультет екології навколишнього середовища

Область науки : Сільськогосподарські науки, Точні та природничі науки

Формат навчання: Денна форма навчання

Ступінь: Бакалавратура

Мова: Польська

У сучасному суспільстві зростає потреба в немедичних заходах для пропаганди здорового способу життя та здорових форм поведінки, пов’язаних із використанням природних факторів. Особливо важливого значення набуває освіта фахівців у галузі знань про оздоровчі, антистресові методи та підтримку життєдіяльності організму. Враховуючи виклики, пов’язані з все більш вираженим тиском розвитку цивілізації на людину та суспільство, можливість навчання в галузі охорони здоров’я з використанням ресурсів природного середовища може сприяти розумовому та фізичному оздоровленню організму. Екореабілітація – це сучасний та міждисциплінарний напрямок навчання, що відповідає світовим тенденціям щодо використання природних ресурсів та створенню «нової багатофункціональної ідентичності» районів із видатними екологічними цінностями.
ПРИКЛАДИ ПРЕДМЕТІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ПРОГРАММІ:
Основи анатомії людини, екологія, основи фізіотерапії, фізіологія людини з елементами фізіології фізичних вправ, перша допомога, алергени навколишнього середовища, гігієна та епідеміологія, основи харчування та дієтології людини, альтернативні дієти та харчові консультації, рецепти рослин, терапевтичні сади, іпотерапія, апіфітотерапія, ароматотерапія, основи оздоровлення, пропагування здорового способу життя, оздоровчі властивості рослин, оздоровчі тренування, нефармакологічні методи лікування болю, екотуризм ідля людей з обмеженими можливостями, природні середовища проживання в місцевій терапії, управління довкіллям у спа-зонах.
ПРОФЕСІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ:
Випускники цієї галузі навчання будуть підготовлені до організаційно-консультаційної роботи в галузі екологічної реабілітації в районах з важливими природними та мікрокліматичними цінностями та до ведення власного бізнесу в цій галузі. Вони зможуть використовувати природну медицину, проводячи заняття з використанням рослин (наприклад, силуетна терапія, хортитерапія) та тварин (наприклад, гіпотерапія, афіфітотерапія, терапія за участю собак) або інші (терапія на місцевості, кліматотерапія, гідротерапія, бальнеотерапія), а також запропонувати правильну дієту для поліпшення функціонування організму людини на основі регіональних, традиційних та екологічних продуктів із про-гігієнічними властивостями. Крім того, виходячи з набутих знань, випускники матимуть можливість планувати та впроваджувати різні методи екореабілітації. Вони будуть готові працювати в компаніях, які проводять діяльність, пов’язану з наданням медичних послуг, асоціацій та неурядових організацій, а також підрозділах місцевих органів влади. Випускники також будуть готові співпрацювати з фізіотерапевтами як консультантами у виконанні завдань у галузі використання елементів природи для покращення якості життя людини.

Природничий Університет
вул. Академіцка (Akademicka) 13
20-950 Люблін
www.up.lublin.pl

Інформація для іноземців
Тел.: +48 (81) 445 66 91
rekrutacja.ua@up.lublin.pl
admission@up.lublin.pl

Бюро Міжнародного Обміну
вул. Академіцка (Akademicka) 15/112
20-950 Люблін
Тел.: +48 (81) 445 65 80
Тел.: +48 (81) 445 65 73
erasmus@up.lublin.pl