Uniwersytet Przyrodniczy

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Typ uczelni: publiczna