Public relations i marketing medialny

Университет: Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине

Департамент : Факультет Политологии и журналистики

Область науки: nauki społeczne

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Grupa docelowa:

studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu public relations i marketingu medialnego.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

absolwent studiów podyplomowych „Public relations i media marketing” będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu public relations i marketingu medialnego. Dodatkowo będzie potrafił analizować zjawiska społeczne, niezbędne do wykonywania zawodów związanych z PR i marketingiem medialnym oraz wdrażać proponowane rozwiązania w praktyce, szczególnie w zakresie tworzenia strategii marketingowych i PR dla konkretnych firm. Absolwent będzie także umiał uczestniczyć w przygotowywaniu i upowszechnianiu wyników projektów UE (również o profilu dziennikarskim).

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

  • Reklama
  • Copywriting
  • Marketing
  • Marketing on-line
  • Komunikacja wizualna
  • Tworzenie strategii PR
  • PR w projektach międzynarodowych
  • Media relations
  • Team work
  • Komunikacja kryzysowa

UWAGA! WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE NA PLATFOMIE WIRTUALNY KAMPUS UMCS.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,public-relations-i-marketing-medialny,91057.chtm

Университет Марии Кюри-Склодовской
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(возле Университетского Книжного Магазина)
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польского языка и культуры для иностранцев УМКС
ул. Weteranów 18
20-038 Люблин
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl