Pedagogika

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: doktoranckie

Język studiów: polski

Doktoranci mogą specjalizować się w zakresie:

 

 1. andragogiki,
 2. dydaktyki,
 3. historii wychowania i pedagogiki porównawczej,
 4. pedagogiki kultury,
 5. pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 6. pedagogiki resocjalizacyjnej,
 7. pedagogiki społecznej,
 8. pedeutologii i edukacji zdrowotnej.
 9. psychopedagogiki specjalnej,
 10. socjopedagogiki specjalnej,
 11. teorii wychowania,
 12. edukacji międzykulturowej,
 13. pedagogiki pracy.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,pedagogika,7311.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl