Marketing internetowy i brokering informacji

Университет: Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине

Департамент : Факультет Политологии и журналистики

Область науки: nauki społeczne

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Grupa docelowa:

Absolwenci kierunków studiów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych zainteresowani marketingiem internetowym i brokeringiem informacji.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do: podjęcia pracy w agencjach reklamowych i interaktywnych, firmach zajmujących się pozyskiwaniem i analizą danych, w tym danych na temat rynków i konsumentów.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Internet i jego znaczenie w nowoczesnym marketingu
 • Podstawy marketingu
 • Strategie marketingu internetowego
 • Grafika komputerowa
 • Tworzenie stron www
 • Planowanie i realizacja kampanii reklamowych w internecie
 • Media społecznościowe i ich wykorzystanie w marketingu
 • Wprowadzenie do infobrokeringu
 • Prawne podstawy działalności infobrokerskiej
 • Źródła informacji biznesowej
 • Systemy informacyjno-wyszukiwawcze

Ocena końcowa:

Projekt dyplomowy

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,marketing-internetowy-i-brokering-informacji,7110.chtm

Университет Марии Кюри-Склодовской
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(возле Университетского Книжного Магазина)
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польского языка и культуры для иностранцев УМКС
ул. Weteranów 18
20-038 Люблин
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl