Innowacyjne zarządzanie produkcją

Университет: Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине

Департамент : Eкономический Факультет

Область науки: nauki społeczne

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, między innymi w zakresie logistyki, zarządzania, inżynierii produkcji. Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych uzyskaniem nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu innowacyjnych metod zarządzania produkcją i logistyką, osób otwartych na zmiany i ciągłe usprawnienie, doskonalenie swojej pracy, wytwarzanych produktów, podnoszenia poziomu i jakości świadczonych usług.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwent Studiów Podyplomowych „Innowacyjne zarządzanie produkcją" zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie zarządzania procesami w obszarze produkcji oraz logistyce, ich planowania, wdrażania, kontrolowania i usprawniania.

Absolwenci studiów będą mogli podjąć zatrudnienie:

  • w ramach indywidualnej działalności gospodarczej,
  • w firmach produkcyjnych i usługowych,
  • w firmach zajmujących się zaopatrzeniem przemysłu, działach zakupów / zaopatrzenia firm produkcyjnych
  • w firmach logistycznych, usługowych zajmujących się optymalizacją i usprawnianiem procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
  • w charakterze interim menedżera w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Wartością dodaną studiów będzie uzyskanie certyfikatu (w języku polskim i angielskim) o ukończeniu 96 godzinnego szkolenia Lean Manufacturing & KAIZEN wydawanego przez OnLean. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest pozytywne zdanie testu pisemnego z Modułu 2. Ciągłe Doskonalenie siebie i procesów (CDSP). Certyfikat jest przydatny dla absolwentów studiów, którzy pracują w firmach międzynarodowych lub starają się o przyjęcie do pracy w wielonarodowych korporacjach. 

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,innowacyjne-zarzadzanie-produkcja,81158.chtm

Университет Марии Кюри-Склодовской
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(возле Университетского Книжного Магазина)
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польского языка и культуры для иностранцев УМКС
ул. Weteranów 18
20-038 Люблин
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl