Innowacyjne zarządzanie produkcją

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Ekonomiczny

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, między innymi w zakresie logistyki, zarządzania, inżynierii produkcji. Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych uzyskaniem nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu innowacyjnych metod zarządzania produkcją i logistyką, osób otwartych na zmiany i ciągłe usprawnienie, doskonalenie swojej pracy, wytwarzanych produktów, podnoszenia poziomu i jakości świadczonych usług.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwent Studiów Podyplomowych „Innowacyjne zarządzanie produkcją" zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie zarządzania procesami w obszarze produkcji oraz logistyce, ich planowania, wdrażania, kontrolowania i usprawniania.

Absolwenci studiów będą mogli podjąć zatrudnienie:

  • w ramach indywidualnej działalności gospodarczej,
  • w firmach produkcyjnych i usługowych,
  • w firmach zajmujących się zaopatrzeniem przemysłu, działach zakupów / zaopatrzenia firm produkcyjnych
  • w firmach logistycznych, usługowych zajmujących się optymalizacją i usprawnianiem procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
  • w charakterze interim menedżera w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Wartością dodaną studiów będzie uzyskanie certyfikatu (w języku polskim i angielskim) o ukończeniu 96 godzinnego szkolenia Lean Manufacturing & KAIZEN wydawanego przez OnLean. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest pozytywne zdanie testu pisemnego z Modułu 2. Ciągłe Doskonalenie siebie i procesów (CDSP). Certyfikat jest przydatny dla absolwentów studiów, którzy pracują w firmach międzynarodowych lub starają się o przyjęcie do pracy w wielonarodowych korporacjach. 

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,innowacyjne-zarzadzanie-produkcja,81158.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl