Informatologia stosowana

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Informatologia jest dyscypliną naukową, która łączy w sobie badanie zasobów informacji, procesów informacyjnych oraz kompetencji informacyjnych. Studiowanie tej dyscypliny zapewni absolwentowi poznanie całokształtu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z polityką i działalnością informacyjną, a w szczególności z gromadzeniem, dokumentowaniem, selekcją, przetwarzaniem, archiwizowaniem informacji oraz jej dystrybucją., czyli zarządzaniem zasobami informacyjnymi. Pozwoli poznać modele kompetencji i zachowań informacyjnych, charakterystykę i typy źródeł informacji, nauczy formułowania strategii wyszukiwawczych i wyszukiwania informacji, a także pomoże poznać ekonomikę i ekologię informacji, architekturę, wizualizację i użyteczność źródeł informacji.

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia aktywności zawodowej na polskim i zagranicznym rynku pracy. Treści kształcenia odnoszą się do problemów związanych ze społeczeństwem wiedzy i informacji, metodologii i terminologii specjalistycznej z obszaru informatologii, dziedzin pokrewnych oraz kierunków badawczych w nauce o informacji i bibliologii. Uwzględniają również zagadnienia edukacji informacyjnej oraz zarządzania i marketingu w praktyce informacyjnej.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Specjalistyczna terminologia z nauki o informacji,
 • Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach,
 • Etyka w działalności informacyjnej,
 • Systemy informacyjne w nauce,
 • Uczestnictwo w kulturze i edukacja informacyjna,
 • Użytkownicy informacji,
 • Zarządzanie w placówkach informacyjnych,
 • Strategie marketingowe w zarządzaniu zasobami informacyjnymi,
 • Komunikacja bibliologiczna w epoce cyfrowej,
 • Ekonomika informacji (infonomika),
 • Tworzenie cyfrowych zasobów informacji,
 • Wyszukiwanie,
 • selekcja i ocena informacji.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/informatologia-stosowana-studia-2-stopnia,7367.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl