Filozofia i etyka

Университет: Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине

Департамент : Факультет Философии и Социологии

Область науки: nauki humanistyczne

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Kierunek  Filozofia i etyka został wyróżniony Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”.

Czas trwania:

3 semestry, łącznie 720 godzin: 540 godzin zajęć (w tym 120 on-line) + 180 godzin praktyk

Opis studiów:

  • Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, absolwentów studiów w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych posiadających wykształcenie wyższe, realizujących przedmioty filozofia i/lub etyka bądź przygotowujących się do ich realizacji i posiadających już kwalifikacje pedagogiczne.
  • Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji merytorycznych do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne z zakresu planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie. 
  • Program studiów podyplomowych realizowany na kierunku zawiera efekty uczenia się obejmujące wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne wymagane dla 7 poziomu kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego. Poziom 7 jest najwyższym poziomem kwalifikacji przewidywanym dla studiów podyplomowych wśród poziomów kwalifikacji wyróżnionych w Polskiej Ramie Kwalifikacji. 
  • Zajęcia prowadzone są przez wybitnych teoretyków oraz praktyków w swoich dziedzinach

i łączą tradycyjne nauczanie akademickie z edukacją on-line na https://kampus.umcs.pl/  

  • Studia trwają 3 semestry, na które składa się 60% praktyki i 40% teorii, co pozwala słuchaczom na nabycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć z filozofii i etyki.
  • Ze względu na możliwość uczestnictwa w zajęciach przez Internet w trakcie semestru odbywa się 7 zjazdów w trybie weekendowym tj. w sobotę i niedzielę, w dwu, trzy lub czterotygodniowych odstępach.
  • Kierunek spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 02.08.2019 r.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,filozofia-i-etyka,50447.chtm

Университет Марии Кюри-Склодовской
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(возле Университетского Книжного Магазина)
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польского языка и культуры для иностранцев УМКС
ул. Weteranów 18
20-038 Люблин
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl