Ekonomia

Университет: Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине

Департамент : Eкономический Факультет

Область науки: nauki społeczne

Формат обучения: Дневная форма обучения

Степень: doktoranckie

Язык: Польский

Do postępowania kwalifikacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie ekonomii mogą przystąpić osoby mające tytuł zawodowy magistra oraz beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich zgodnych z dyscypliną prowadzonych studiów doktoranckich.

Limit przyjęć: 10 osób.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,ekonomia,7290.chtm

Университет Марии Кюри-Склодовской
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(возле Университетского Книжного Магазина)
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польского языка и культуры для иностранцев УМКС
ул. Weteranów 18
20-038 Люблин
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl