Doctoral Studies in Literature and Linguistics

Университет: Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине

Департамент : Гуманитарный Факультет

Область науки: nauki humanistyczne

Формат обучения: Дневная форма обучения

Степень: doktoranckie

Язык: Английский

Podstawową formę postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku angielskim z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa neofilologicznego (Doctoral Studies in Literature and Linguistics) stanowi rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana w języku angielskim. Kandydaci muszą wykazać się wiedzą i zainteresowaniami literaturoznawczymi, językoznawczymi, traduktologicznymi i/lub kulturoznawczymi oraz predyspozycjami do pracy naukowej i znajomością języka angielskiego na poziomie C2.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie powinna przedstawić dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologicznym, literaturoznawczym, językoznawczym lub kulturoznawczym. Osoba która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie innego rodzaju powinna udokumentować dotychczasową aktywność naukową w ww. dziedzinach. Ocena tejże aktywności, kwalifikacji i predyspozycji naukowych kandydatów leży w gestii Komisji Rekrutacyjnej.

O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku angielskim z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa neofilologicznego mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. Podlegają oni takiej samej procedurze jak inni kandydaci, z wyjątkiem wymogu składania dyplomu studiów magisterskich.

Limit przyjęć: 6 osób.

Университет Марии Кюри-Склодовской
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(возле Университетского Книжного Магазина)
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польского языка и культуры для иностранцев УМКС
ул. Weteranów 18
20-038 Люблин
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl