Biologia, specjalność: biologia medyczna

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Biologii i Biotechnologii

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Celem studiów I stopnia na kierunku biologia jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych w dyscyplinie nauk biologicznych, w zakresie biologii. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Anatomia człowieka, Zoologia ogólna i systematyczna z podstawami taksonomii, Botanika ogólna i systematyczna, Sozologia – środowisko i człowiek, Ekologia, Toksykologia środowiska, Ćwiczenia terenowe z botaniki i zoologii, Fizjologia zwierząt, Fizjologia roślin, Biologia rozwoju, Mikrobiologia, Mikologia, Parazytologia, Genetyka z elementami genetyki człowieka, Biochemia, Radiologia, Biologia molekularna z elementami diagnostyki molekularnej, Elementy patofizjologii, Podstawy farmakologii, Botanika farmakologiczna, Biologia ewolucyjna, Biologia komórki, Biochemia żywienia, Fizyczne podstawy diagnostyki instrumentalnej i fizykoterapii, Inżynieria genetyczna, Immunologia człowieka z elementami wirusologii, Biologia praktyczna w medycynie, Biotechnologia, Inżynieria biomateriałowa w medycynie, Metody biochemiczne w analityce medycznej, Fizyka z elementami biofizyki, Matematyka z elementami statystyki, Elementy chemii organicznej dla biologów, Etyka, Historia filozofii z elementami filozofii przyrody, Język angielski, Wychowanie fizyczne

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm w zakładce Programy i Plany studiów.

Specjalność biologia medyczna w ramach kierunku Biologia jest wybierana podczas procesu rekrutacji.

Realizowane przedmioty poszerzają wiedzę Studenta o wybrane zagadnienia z biologii człowieka – jego rozwój, fizjologię i patofizjologię, biochemię żywienia, ewolucję i ekologię. Student poznaje wybrane metody laboratoryjne stosowane w diagnostyce, podstawy farmakologii, a także teoretyczne i praktyczne podstawy diagnostyki instrumentalnej i fizykoterapii.

Na kierunku biologia realizowane są jeszcze trzy specjalności wybierane podczas IV roku studiów (biochemia, mikrobiologia i biologia eksperymentalna) oraz jedna specjalność wybierana podczas procesu rekrutacji (bioanalityka).

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,biologia-specjalnosc-biologia-medyczna,11520.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl