Biologia, specjalność: bioanalityka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Biologii i Biotechnologii

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Celem studiów I stopnia na kierunku biologia jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych w dyscyplinie nauk biologicznych, w zakresie biologii. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Cytologia, Świat roślin – biologia i systematyka, Świat zwierząt – biologia, identyfikacja taksonów, Flora i fauna Polski w ćwiczeniach terenowych, Ekologia środowisk wodnych i lądowych, Fizjologia zwierząt i człowieka, Podstawy fizjologii roślin, Mikologia stosowana, Podstawy mikrobiologii, Biochemia – kurs podstawowy, Wprowadzenie do analityki białek, Wprowadzenie do bioanalityki,  Przygotowanie próbek do analiz, Podstawy analizy spektroskopowej, Biologia molekularna z elementami diagnostyki molekularnej, Genetyka z wprowadzeniem do diagnostyki genetycznej, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Prawne uwarunkowania badań biologicznych, Toksykologia w bioanalizie, Biokataliza, Porosty jako bioindykatory zanieczyszczeń, Podstawy kultur tkankowych, Techniki histologiczne i mikroskopowe, Fizyka z elementami biofizyki, Matematyka z elementami statystyki, Elementy chemii organicznej dla biologów, Chemia fizyczna, Etyka, Historia filozofii z elementami filozofii przyrody, Język angielski, Wychowanie fizyczne

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.html  w zakładce Programy i Plany studiów.

Specjalność bioanalityka w ramach kierunku Biologia jest wybierana podczas procesu rekrutacji.

Przedmioty specjalizacyjne wyposażają studenta w wiedzę i umiejętności przydatne szczególnie w pracy badawczej i analitycznej. Student poznaje procedury pozyskiwania materiału biologicznego z natury bądź z hodowli i upraw laboratoryjnych, techniki przygotowania próbek do analiz, teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowania metod analizy biochemicznej i instrumentalnej, zasady statystycznej analizy i opracowania uzyskanych wyników, możliwości stosowania metod bioanalitycznych do badań na różnych poziomach organizacji biosfery.

Na kierunku biologia realizowane są jeszcze trzy specjalności wybierane podczas IV roku studiów (biochemia, mikrobiologia i biologia eksperymentalna) oraz jedna specjalność wybierana podczas procesu rekrutacji (bioanalityka).

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,biologia-specjalnosc-bioanalityka,24787.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl