Biologia

Университет: Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине

Департамент : Факультет биологии и биотехнологий

Область науки: Точные и естественные науки

Формат обучения: Дневная форма обучения

Степень: doktoranckie

Язык: Польский

Zasady kwalifikacji na kierunek

O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie biologii mogą ubiegać się absolwenci biologii, biotechnologii oraz kierunków pokrewnych mający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, a także beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich.

Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia:

1. średnią ocen ze studiów (w przypadku studiów dwustopniowych średnią z obydwu stopni);

2. rozmowę kwalifikacyjną z przedmiotów objętych minimum programowym z biologii lub biotechnologii;

3. ocenę dotychczasowych osiągnięć naukowych;

4. sprawdzian znajomości języka angielskiego obejmujący rozmowę w języku angielskim na tematy ogólne i znajomość słownictwa w zakresie biologii;

O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. Na studia mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników postępowania w odniesieniu do limitu miejsc i uzyskają ocenę co najmniej 3,0. Studia zostaną uruchomione w przypadku zakwalifikowania nie mniej niż trzech osób. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Limit przyjęć: 8 osób.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,biologia,7272.chtm

Университет Марии Кюри-Склодовской
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(возле Университетского Книжного Магазина)
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польского языка и культуры для иностранцев УМКС
ул. Weteranów 18
20-038 Люблин
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl