Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej — studia w języku ukraińskim

Университет: Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине

Департамент : Факультет Политологии и журналистики

Область науки: nauki społeczne

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: ukraiński

Celem studiów jest wzmocnienie kompetencji zawodowych kadr samorządu terytorialnego na Ukrainie poprzez zdobycie odpowiedniej wiedzy i poznanie praktycznego funkcjonowania samorządu terytorialnego w realiach Unii Europejskiej.

W ramach studiów prezentowane będą teoretyczne i praktyczne aspekty organizacji i funkcjonowania administracji publicznej (w tym również samorządu terytorialnego), ustrojowe, organizacyjne i prawne uwarunkowania administracji publicznej w UE, a w szczególności w Polsce.

Uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez samorządowców ukraińskich jest szczególnie istotne w kontekście reform dokonujących się współcześnie na Ukrainie, modyfikujących znacząco zasady i praktykę funkcjonowania samorządu terytorialnego, w których dużą rolę odgrywają polskie doświadczenia.

Studia podyplomowe umożliwią słuchaczom zdobycie wiedzy teoretycznej oraz wszechstronnych umiejętności w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego według standardów europejskich oraz w realiach Unii Europejskiej.

Program obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych (częściowo w formie e-learningu), w ramach których realizowane są następujące przedmioty:

I semestr:

 • Administracja publiczna – pojęcie i podsystemy 
 • Systemy ustrojowe państw demokratycznych 
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 
 • Język w administracji publicznej 
 • Ustrój i organizacja samorządu terytorialnego w wybranych krajach Unii Europejskiej 
 • Finanse publiczne 

II semestr:

 • Fundusze europejskie i zarządzanie projektami 
 • Gospodarka komunalna 
 • Społeczeństwo obywatelskie 
 • Komunikowanie publiczne w administracji lokalnej 
 • Lokalna polityka społeczna 
 • Praktyka w polskiej instytucji samorządowej (2 tygodnie, 80 godzin)

Słuchacze:

Studia podyplomowe mogą podjąć absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia wszystkich kierunków.
Oferta skierowana jest przede wszystkim do urzędników samorządu terytorialnego i polityków lokalnych na Ukrainie. Głównymi adresatami są osoby pełniące różnorodne funkcje w organach administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem organów samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, pracowników (w tym kierowników) instytucji podległych samorządowi terytorialnemu i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz kandydatów na stanowiska w administracji. Wiedza i umiejętności nabywane w czasie studiów mogą okazać się bardzo przydatne również dla osób zatrudnionych w szeroko rozumianej administracji przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych, działających na styku samorząd – biznes lub samorząd – NGO.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,administracja-samorzadowa-w-panstwach-unii-europejskiej-studia-w-jezyku-ukrainskim,31224.chtm

Университет Марии Кюри-Склодовской
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(возле Университетского Книжного Магазина)
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польского языка и культуры для иностранцев УМКС
ул. Weteranów 18
20-038 Люблин
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl