Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej – studia w języku ukraińskim

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: ukraiński

Celem studiów jest wzmocnienie kompetencji zawodowych kadr samorządu terytorialnego na Ukrainie poprzez zdobycie odpowiedniej wiedzy i poznanie praktycznego funkcjonowania samorządu terytorialnego w realiach Unii Europejskiej.

W ramach studiów prezentowane będą teoretyczne i praktyczne aspekty organizacji i funkcjonowania administracji publicznej (w tym również samorządu terytorialnego), ustrojowe, organizacyjne i prawne uwarunkowania administracji publicznej w UE, a w szczególności w Polsce.

Uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez samorządowców ukraińskich jest szczególnie istotne w kontekście reform dokonujących się współcześnie na Ukrainie, modyfikujących znacząco zasady i praktykę funkcjonowania samorządu terytorialnego, w których dużą rolę odgrywają polskie doświadczenia.

Studia podyplomowe umożliwią słuchaczom zdobycie wiedzy teoretycznej oraz wszechstronnych umiejętności w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego według standardów europejskich oraz w realiach Unii Europejskiej.

Program obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych (częściowo w formie e-learningu), w ramach których realizowane są następujące przedmioty:

I semestr:

 • Administracja publiczna – pojęcie i podsystemy 
 • Systemy ustrojowe państw demokratycznych 
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 
 • Język w administracji publicznej 
 • Ustrój i organizacja samorządu terytorialnego w wybranych krajach Unii Europejskiej 
 • Finanse publiczne 

II semestr:

 • Fundusze europejskie i zarządzanie projektami 
 • Gospodarka komunalna 
 • Społeczeństwo obywatelskie 
 • Komunikowanie publiczne w administracji lokalnej 
 • Lokalna polityka społeczna 
 • Praktyka w polskiej instytucji samorządowej (2 tygodnie, 80 godzin)

Słuchacze:

Studia podyplomowe mogą podjąć absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia wszystkich kierunków.
Oferta skierowana jest przede wszystkim do urzędników samorządu terytorialnego i polityków lokalnych na Ukrainie. Głównymi adresatami są osoby pełniące różnorodne funkcje w organach administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem organów samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, pracowników (w tym kierowników) instytucji podległych samorządowi terytorialnemu i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz kandydatów na stanowiska w administracji. Wiedza i umiejętności nabywane w czasie studiów mogą okazać się bardzo przydatne również dla osób zatrudnionych w szeroko rozumianej administracji przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych, działających na styku samorząd – biznes lub samorząd – NGO.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,administracja-samorzadowa-w-panstwach-unii-europejskiej-studia-w-jezyku-ukrainskim,31224.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl