Technika rolnicza i agrotronika

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki rolnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Typ uczelni: publiczna

Absolwent ma przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub podjęcia pracy w różnych instytucjach: administracji rządowej i samorządowej, na uczelniach, instytutach naukowych i badawczych, zakładach produkcyjnych maszyn rolniczych, biurach projektowych czy serwisach obsługi maszyn rolniczych.

Technika rolnicza i agrotronika (TRiA) to nowoczesny, praktyczny kierunek studiów o charakterze inżynieryjno-technicznym, przygotowujący absolwentów w zakresie wykorzystania wiedzy oraz procesów inżynierskich do dynamicznie rozwijających się działów gospodarki jakimi są: produkcja rolnicza, obsługa techniczna maszyn i urządzeń rolniczych, serwis i punkty dystrybucji maszyn oraz wdrażanie rolnictwa precyzyjnego. Proponowany program studiów posiada szereg innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, oferując szeroką gamę obligatoryjnych i fakultatywnych przedmiotów specjalistycznych, co zapewni absolwentom wysoki poziom kwalifikacji niezbędnych w pracy zawodowej. Proponowany program studiów wpisuje się w wieloaspektowe wykorzystanie potencjału przyrodniczego i gospodarczego regionu oraz kraju do wytwarzania wysokiej jakości produktów rolniczych, na które wzrasta zapotrzebowanie. Obecnie dynamicznie rozwijającą  się gałęzią gospodarki jest produkcja rolnicza, a w niej sektor maszyn rolniczych, ogrodniczych i leśnych. Zapotrzebowanie na specjalistów w tym sektorze gospodarki jest widoczne, począwszy od stanowisk związanych z etapem pozyskania wysokiej jakości surowców i produktów rolniczych, poprzez wdrażanie nowoczesnych zmechanizowanych i zautomatyzowanych technologii produkcji przyjaznych środowisku. Przedstawiony program kierunku technika rolnicza i agrotronika poszerzy zatem ofertę kształcenia, w nawiązaniu do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.

Treści kształcenia na kierunku technika rolnicza i agrotronika obejmują zagadnienia z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych i przyrodniczych, a przede wszystkim z zakresu dyscyplin: inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Kształcenie na kierunku technika rolnicza i agrotronika stanowi nowoczesną i interdyscyplinarną ofertę dydaktyczną wychodzącą naprzeciw trendom światowym dotyczącym wykorzystania potencjału regionalnego do wsparcia rozwoju dynamicznie rosnącego segmentu gospodarki.

Źródło: UP Lublin.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl