Projektowanie i eksploatacja energooszczędnych systemów automatyki przemysłowej

Университет: Люблинская Политехника

Департамент : Факультет Электротехники и Информатики

Область науки: Инженерно-технические науки

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Ogólnym celem kształcenia jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie projektowania i eksploatacji energooszczędnych systemów automatyki przemysłowej. Słuchacze podczas studiów trwających dwa semestry zdobywają wiedzę z zakresu: elektropneumatycznych układów automatyki przemysłowej; programowania sterowników PLC; czujników, przetworników pomiarowych i systemów akwizycji danych; kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń i instalacji; struktur, sterowania i projektowania energooszczędnych przemysłowych układów elektromechanicznych; serwonapędów i robotów przemysłowych; sterowania nadrzędnego i wizualizacji procesów przemysłowych; opracowania dokumentacji technicznej dla systemów automatyki; przemysłowych układów bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje:

http://www.knme.pollub.pl/index.php/studia-podyplomowe-peesap

Люблинская Политехника
ул. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Люблин, Польша
тел.: +48 (81) 538 41 00
факс +48 (81) 538 46 57
lut.international@pollub.pl
www.pollub.pl

Бюро Восточного Партнерства
ул. Nadbystrzycka 42, кабинет 1101
20-501 Люблин, Польша
тел.: +48 (81) 538 4546
факс +48 (81) 538 4135
ukraina@pollub.pl
cppw@pollub.pl