Projektowanie i eksploatacja energooszczędnych systemów automatyki przemysłowej

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Wydział: Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Ogólnym celem kształcenia jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie projektowania i eksploatacji energooszczędnych systemów automatyki przemysłowej. Słuchacze podczas studiów trwających dwa semestry zdobywają wiedzę z zakresu: elektropneumatycznych układów automatyki przemysłowej; programowania sterowników PLC; czujników, przetworników pomiarowych i systemów akwizycji danych; kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń i instalacji; struktur, sterowania i projektowania energooszczędnych przemysłowych układów elektromechanicznych; serwonapędów i robotów przemysłowych; sterowania nadrzędnego i wizualizacji procesów przemysłowych; opracowania dokumentacji technicznej dla systemów automatyki; przemysłowych układów bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje:

http://www.knme.pollub.pl/index.php/studia-podyplomowe-peesap

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 44, – 45 37.
rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 45 17, – 45 41, – 46 73.
rekrutacja.wpt@pollub.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 10, – 44 39.
wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 42, – 42 93, – 42 88.
rekrutacja.weii@pollub.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 42 84
rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 84, – 44 57,
kom. 782-531-540
rekrutacja.wis@pollub.pl

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38B/40
tel.: +48 (81) 538 46 69
fax: +48 (81) 538 46 69
sdwpl@pollub.pl