Analiza danych

Университет: Люблинская Политехника

Департамент : Факультет Менеджмента

Область науки: Точные и естественные науки

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Studia podyplomowe Analiza danych powstały jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na osoby, które potrafiłyby dokonywać analizy danych, ale niekoniecznie wyrosły z matematycznego środowiska.

Studia te skonstruowane są tak, aby profesjonalnie nauczyć metod i narzędzi statystycznych, ale bez studiowania nieprzyjemnych dla wielu osób, często trudnych i niezrozumiałych matematycznych konstrukcji.

Plan studiów oparty jest na doświadczeniu całego zespołu zdobytym w czasie wieloletniej współpracy i wspólnych projektów ze środowiskiem biznesowym i akademickim.

Dodatkowe informacje:

http://wz.pollub.pl/pl/katedry/katedra-metod-ilosciowych-w-zarzadzaniu/witryna-katedry-metod-ilosciowych-w-zarzadzaniu/studia-podyplomowe-analiza-danych

Люблинская Политехника
ул. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Люблин, Польша
тел.: +48 (81) 538 41 00
факс +48 (81) 538 46 57
lut.international@pollub.pl
www.pollub.pl

Бюро Восточного Партнерства
ул. Nadbystrzycka 42, кабинет 1101
20-501 Люблин, Польша
тел.: +48 (81) 538 4546
факс +48 (81) 538 4135
ukraina@pollub.pl
cppw@pollub.pl