Administrowanie sieciami komputerowymi

Университет: Люблинская Политехника

Департамент : Факультет Электротехники и Информатики

Область науки: Инженерно-технические науки

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Zakres tematyczny

  • Podstawy administrowania systemem Windows
  • Podstawy administrowania systemem Linux
  • Routing w sieciach IP
  • Konfiguracja urządzeń sieciowych
  • Usługi w sieciach LAN
  • Usługi w sieciach TCP/IP
  • Diagnostyka sieci komputerowych
  • Sieci dostępowe
  • Serwery usług sieciowych
  • Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Nabór wolny, wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Dopuszcza się również udział studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów szkół średnich (ci ostatni otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach).

Dodatkowe informacje:

http://www.ke.pollub.pl/index.php/m-stud/m-stud-podyplomowe?id=79

Люблинская Политехника
ул. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Люблин, Польша
тел.: +48 (81) 538 41 00
факс +48 (81) 538 46 57
lut.international@pollub.pl
www.pollub.pl

Бюро Восточного Партнерства
ул. Nadbystrzycka 42, кабинет 1101
20-501 Люблин, Польша
тел.: +48 (81) 538 4546
факс +48 (81) 538 4135
ukraina@pollub.pl
cppw@pollub.pl