Zamówienia publiczne

College: The John Paul II Catholic University in Lublin

Department: University Centre for Competence Development

Area: nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

CEL STUDIÓW:

– zapoznanie z regulacjami prawnymi na poziomie kraju oraz Unii Europejskiej dotyczącymi zamówień publicznych, stosowanych procedur oraz praktycznymi doświadczeniami jednostek podlegających pod PZP.
– uwypuklenie zmian, które wprowadza Ustawa Prawo Zamówień Publicznych uchwalona 11 września 2019.

ADRESACI:

  • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS, w tym szczególnie studenci i absolwenci kierunków społecznych i informatycznych

Studia skierowane są do osób, które planują pracę lub już obecnie w ramach swoich obowiązków zajmują się organizacją zakupów podlegających pod Prawo o Zamówieniach Publicznych. Są to przede wszystkim zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych, ale także w przedsiębiorstwach, które korzystają ze wsparcia z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej

The John Paul II Catholic University of Lublin
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 445 41 01
fax: +48 (81) 445 41 90
kancelaria@kul.pl
www.kul.pl

Admissions Office
www.kandydat.kul.pl/en/study-in-english/
phone: +48 (81) 445 42 16
phone: +48 (81) 445 41 37
study@kul.pl
rekrutacja@kul.pl