Master of Business Administration — studia hybrydowe – zajęcia stacjonarne + e-learning

Университет: Люблинский Католический Университет Яна Павла II

Департамент : Университетский центр развития компетенций

Область науки: nauki społeczne

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej interdyscyplinarnej wiedzy z dyscypliny: zarządzanie, ekonomia, psychologia, prawo i finanse, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi, rozwój kreatywności, zarządzania wielowymiarowego. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma. Studia są przeznaczone głównie dla przedsiębiorców, którzy budują własną markę; menagerom średniego i wysokiego szczebla podejmujących decyzje w ramach organizacji; przyszłym liderom biznesu, którzy zajmują bądź chcą zajmować stanowiska kierownicze; ludziom biznesu, ukierunkowanym na rozwój osobisty i zawodowy. Studia dają możliwość pozyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych w różnych obszarach biznesu oraz pracy z ludźmi. Nabyte kompetencje zostaną potwierdzone dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie MBA. Ukończenie studiów MBA uprawnia absolwentów do zajmowania stanowisk w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek i instytucji komunalnych.

ADRESACI:

 • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich)
 • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.
 • osoby, które:
  • pełnią funkcje kierownicze w spółkach prawa handlowego (m.in. członkowie zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, prokurenci, dyrektorzy, kierownicy)
  • pełnią funkcje kierownicze w instytucjach publicznych
  • planują objąć powyższe funkcje na kolejnym etapie rozwoju zawodowego
  • chcą nabyć dodatkowej wiedzy oraz rozwinąć umiejętności i kompetencje, posiadając już wieloletnie doświadczenie menadżerskie

http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/master-of-business-administration-wns/

Католический Университет Яна Павла ІІ
Al. Racławickie 14,
20-950 Люблин
телефон: +48 (81) 445 41 01
факс: +48 (81) 445 41 90
kancelaria@kul.pl
www.kul.pl

Регистрация абитуриентов:
www.kandydat.kul.pl/en/study-in-english/
тел.: +48 (81) 445 41 37 — обучение на польском
тел.: +48 (81) 445 42 16 — обучение на английском
study@kul.pl