Inżynieria środowiska w Stalowej Woli

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Student kierunku nabywa zdolności obliczania i projektowania prostych układów instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji i klimatyzacji.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Nauki o Ziemi
  • Gleboznawstwo i rekultywacja
  • Ochrona atmosfery
  • Informatyczne podstawy projektowania
  • Materiałoznawstwo
  • Gospodarka odpadami
  • Hydrologia
  • Budownictwo i konstrukcje inżynierskie

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Zasoby wodne – ich zanieczyszczenie i uzdatnianie

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu budowy układów instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji i klimatyzacji. Ponadto potrafi ocenić przedsięwzięcie polegające na regulacji stosunków wodnych, melioracji i dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich.

Możliwości zatrudnienia

Zatrudnienia w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w przemyśle, w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska, w ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach, a także w szkolnictwie wyższym.

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/inzynieria-srodowiska-stalowa-wola/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl